ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

22/02/1971 Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη
06/1998 Αποφοίτησα από το 13ο Γεν. Λύκειο Θεσ/νίκης
10/1993 Αποφοίτησα από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Θεσ/νίκης
01/1994 – 06/1995 Στρατιωτική Θητεία
10/2001 Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
11/2001 – 01/2003 Υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) στο ΚΥ Θεσπρωτικού Πρέβεζας
03/2003 – 12/2003 Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής Γ.Ν. Πρέβεζας
01/2004 – 07/2005 Ειδικότητα Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. Πολυγύρου Χαλκιδικής
7/2005 – 01/2009 Ειδικότητα Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. Β’ ΙΚΑ Παναγίας Θεσ/νίκης
03/2009 Τίτλος ειδικότητας ΟρΘοπεδικού Χειρουργού
03/2009 – σήμερα Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο Θεσ/νίκης