ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

22/02/1971 Born in Thessaloniki
06/1998 Graduated from 13th High School of Thessaloniki
10/1993 Graduated from the Physiotherapy Dept of TEI Thessaloniki
01/1994 – 06/1995 Military Service
10/2001 Graduated from the Medical Facutly of APTH
11/2001 – 01/2003 Countryside Medical ServiceIn KY Thesprotiko Preveza
03/2003 – 12/2003 General Surgery Specialisation of G.H. Preveza
01/2004 – 07/2005 Orthopedic Specialisation in G.H. Poligiros, Halkidiki
7/2005 – 01/2009 Orthopedic Specialisation in G.H. Β’ ΙΚΑ Panagia Thessaloniki
03/2009 Orthopedic Specialisation Surgeon Title
03/2009 – today I now own a private medical office in the cetre of Thessaloniki
22/02/1971 Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη
06/1998 Αποφοίτησα από το 13ο Γεν. Λύκειο Θεσσαλονίκης
10/1993 Αποφοίτησα από το Τμήμα ΦυσικοθεραπείαςTEI Θεσ/νικης
01/1994 – 06/1995 Στρατιωτική Θητεία
10/2001 Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
11/2001 – 01/2003 Υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) στο ΚΥ Θεσπρωτικού Πρέβεζας
03/2003 – 12/2003 Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής Γ.Ν. Πρέβεζας
01/2004 – 07/2005 Ειδικότητα Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. Πολυγύρου Χαλκιδικής
7/2005 – 01/2009 Ειδικότητα Ορθοπεδικής στο Γ.Ν. Β’ ΙΚΑ Παναγίας Θεσ/νίκης
03/2009 Τίτλος ειδικότητας ΟρΘοπεδικού Χειρουργού
03/2009 – σήμερα Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο Θεσ/νίκης